Make your own free website on Tripod.com

ELBASANI

SHTYPI SHQIPETAR
HOME
POZITA GJEOGRAFIKE
HISTORIA
EKONOMIA E ELBASANIT
FAQJA E KONTAKTIT
FOTOGRAFI TE QYTETIT
CHAT
LIBRI I MIQVE
SHTYPI SHQIPETAR
NUMERATORI TELEFONIK

Keto jane disa nga gazetat me te rendesishme shqiptare

KOHA JONE

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="it"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> <meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> <title>Nuova pagina 1</title> </head> <body> <p>&nbsp;<font color="#FF0000">&nbsp; <b><font size="5"> KORRIERI</font></b></font></p> </body> </html>

KOHA JONE

SHEKULLI

GAZETA SHQIPTARE

ZERI I POPULLIT

RILINDJA DEMOKRATIKE

SPORTI SHQIPTAR

REPUBLIKA